Piano en vleugel zijn niet kieskeurig als het om muzikale genres gaat. Klassiek, populair of jazz, het klinkt allemaal even natuurlijk en vanzelfsprekend. Bijna geen enkel ander instrument laat een dergelijk rijkdom aan tonen en klanken horen. Luister naar de pianomuziek bij de kleurenpaletten.

Op alle acht pagina's kunt u klassieke pianowerkjes beluisteren, bespeeld op verschillende piano's en vleugels. De kleurenpaletten geven een abstract beeld weer van klanken en tonen van deze piano's en vleugels. Elke pianotoon bezit namelijk een aantal boventonen die de zgn. klankkleur vormt. U zult misschien ontdekken dat elke piano zijn eigen unieke karakteristieke geluid, ofwel zijn eigen timbre en klankkleur heeft. Dit hangt o.a. samen met bouw, constructie en gebruikte materialen van het klanklichaam.

De klankkleur van een instrument en de diversiteit van klank worden veroorzaakt door het in meerdere of mindere mate aanwezig zijn van boventonen in de totaaltoon. Dat unieke geluid hangt af van de aard van de boventonen die tegelijk met de grondtoon gevormd worden.